Μια μερική σεληνιακή έκλειψη ανατέλλει πάνω από τον πέμπτο αιώνα, το ΝΑΌ του Ποσειδώνα β.C. στο Ακρωτήριο του Σουνίου, νότια της Αθήνας, Ελλάδα, on Aug. 7, το 2017.

9-Πρέπει να δούμε Stellar Εκδηλώσεις στο 2022

The year 2022 offers many celestial pleasures for skywatchers, including two blood moons, a pair of partial solar eclipses, and …

9-Πρέπει να δούμε Stellar Εκδηλώσεις στο 2022 Read More »